BurnFree pokrivači su jedinstveni proizvod koji se može koristiti za pružanje prve pomoći kod opeklina nastalih u požaru. BurnFree pokrivači u jednom koraku objedinjuju tri koraka pružanja pomoći kod požara – gašenje vatre, hlađenje opečenih površina i stabiliziranje temperature tijela pomoću vunenog pokrivača.
BurnFree pokrivači dizajnirani su za službe hitne pomoći, ali i za industrijsku uporabu kao prva pomoć kod opeklina. Također pružaju i fizičku zaštitu od topline, vatre i dima.
Pokrivači su izrađeni od čiste vune, tkane tako da imaju jedinstvenu strukturu međusobno povezanih otvora. Posebna struktura od vunenih vlakana omogućuje da se u pokrivaču nalazi 14 puta više BurnFree gela nego što je težina samog pokrivača.