O nama

SENSAMED d.o.o. za trgovinu i usluge osnovano je 2008. godine.

Sjedište društva je u Sisku, S. i A. Radića 15.

Osnovna djelatnost je trgovina na veliko medicinskim proizvodima, te uvoz i izvoz medicinskih proizvoda.

Društvo je upisano u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda kod Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

 

Kontaktirajte nas